Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.

SiB đã phát triển và sản xuất các dây chuyền chống lửa chống mỏ nóng cho ngành công nghiệp làm ẩm ướt hơn ba mươi năm, cung cấp cho các thị trường thế giới một loạt các sản phẩm sáng tạo.Z


Oxime silane based cross links are used to producing Neutron water-curing silicone sealants .Z Sử dụng các hợp chất siline này, các loại chất hydroxy chức hóa chất silicone sẽ kết nối qua nhau để có được một silicone nhờ nhờ kết quả của chất xúc tác và ẩm.Z Khi sử dụng chất độc chéo nhau, không có axit acetic hay amine được giải phóng tương phản với hệ thống kết nối axit hay kiềm, nhưng 2-butanone oxim.Z Khi sản phẩm tách rời này phản ứng thành lập tức, các hợp chất niêm phong dựa trên các tế bào nóng có thể được sử dụng ngay cả trên các nền nhạy cảm như cẩm thạch.Z


Các liên hệ khác nhau do hai vận động hoạt động khác nhau, với quy định chung là: SiB 174; PC7400 TOS SiB 174; PC7500 VOS SiB 174; PC7130 MOS .Z


Trộn các loại dây chuyền khác nhau cho phép đặt tỉ lệ của một loại thuốc thật chính xác, tức là da qua thời gian, tốc độ chữa lành và thời gian cho lần đầu phục hồi dây thép.Z Nếu tìm được yêu cầu có thể tìm hiệu một pháp chiến chéo trống.Z


Bởi vì thời hạn chế chế chế luật của MEKO ở Châu Âu, SiB, một tin cậy người cung cấp chất siline , sản xuất thiệp MEKO hay không chơi qua-KO, bọn chúng là acetoxime.Z Name=ra ngoài! ra ngoài! ra ngoài! Name Những tấm dải bao gồm: SiB544; PC73 Methyl MIB SKO Silane, SiB5444; PC7150 Vinyltris(methylisobutketoximino)silano, SiB544; PC74410 Tetra(methylisobutketketoximinino)silano, SiB544; PC71 Methtrisyl yl(acetoxinin), SIB;PCthậm chí Vinil1 Vinyll Vinyl3yl(acetoxin)silane, silene, silene, silane, Sipenone, SiB 174; PC75455 Vinyltris(2-Pentanoneoxime)silane.Z Một cơ hội đều báo được sự báp trị sợ cho một chất siline RTV bên dưới được bảo:


MIBKo và MPKO (Methyl propyl Keto) có thể được sử dụng để làm cơ quan chỗ dàm có khả năng cao cho sơn, mực và tột.Z


A simplified cure mechanism for a one-component silicone RTV sealant is show below

A simplified cure mechanism for a one-component silicone RTV sealant is show below 1A simplified cure mechanism for a one-component silicone RTV sealant is show below 2Theo đề nghị

Theo đề nghị
Liên lạc