Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Thuốc chữa Silane

Thuốc chữa Silane

Tiểu Lục, hàm hồ phân chức năng có thể được dùng làm chất làm chất tiết tiết kiệm (rắn) cho các liệu chức năng oxy và niệu đạo (nhiều lần các nhựa thông được dùng). trên: (


) Họ có thêm lợi thế mà các nhóm silanol cũng phản ứng với nhau để hình thành các ràng buộc chất phóng vị-Si-O-Si, một quá trình được gọi là tụ hơi. Thiết bị kết nối giữa dải lụa này có thể cải thiện sức mạnh và độ kháng cự của do hệ thống Si-O-Si cực kỳ ổn định.