Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Công ty văn hóa

Công ty văn hóa

Công ty văn hóa
 • 01 Triết

  Hợp đồng

  • Chất lượng cao Hạ giá


  đáng tin cậy

  • Good Có liên minh Lặp lại


  Excellence

  • Professional Nhà sản xuất hàng đầu về vật liệu siline


  ... khờ khạo trong công nghệ mới. Hoa

  Philosophy
 • 02 Nhiệm

  Chất lượng cao nhất

  • là mối quan tâm hàng đầu.

  • Những sản phẩm của chúng tôi được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng chúng có chất lượng cao nhất.


  Hiệu quả Đội hỗ trợ của

  • hiệu quả luôn luôn sẵn sàng.

  • Phần này đảm bảo khách hàng... về sự sành sỏi của mình, và nỗ lực xác định sự hài lòng khách hàng.


  Giá thi đấu

  • Giá của chúng ta cạnh tranh nhưng không gây tổn hại chất lượng.

  Mission
 • 03 Vị thế.

  Trước lúc nào cũng có những hành động bảo vệ môi trường. Hơn nữa, để đem lại lợi ích thêm cho cộng đồng, chúng tôi cũng hỗ trợ các hoạt động văn hóa và các công ty công ích khác.

  • Dành cho khách hàng


  Với giá trị sáng tạo, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để truyền đạt đam mê cho khách hàng. Chúng tôi tập trung vào việc cải thiện nguyên tắc cơ bản về an to àn và những yếu tố cơ bản của chất lượng cuộc sống.

  • Gửi các cổ đông


  ... Chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ trách nhiệm của mình với các cổ đông và phân phát khoản cổ phần hợp lý và ổn định cho họ. Và sự tăng cao liên tục bán hàng cho phép chúng ta tối đa hóa giá trị cổ đông.

  • To Business_Partners


  . Để có lợi ích chung, chúng tôi luôn giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác. Về những vấn đề quan tâm chung chúng tôi sẽ cùng họ cải tiến. (

  • Dành cho nhân viên


  ) Một môi trường làm việc thoải mái đã được tạo ra nơi vinh dự tính cá nhân. Chúng tôi đối xử với mọi nhân viên và đánh giá nhân viên và vân vân đạt được dựa trên nỗ lực và kết quả.


  Our Pledge