Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Chính tả Keywords
Chính tả Keywords

Mẫu MQ

SiB 174; S8861 là một sản phẩm đồng-hydrolysis of tetraalxy có thể được trộn chung với polytrọng tan chất phóng hay giải thể dung dịch thích thích thích thích thích thích như khí hydrocarbon và không có hương thơm hay rượu dưới. (Đơn vị Q) và sợi sợi alcoxy có thể được trộn chung với polytrọng tan chất phóng hay giải thể dung dịch thích thích thích thích thích thích như khí hydrocarbon và không có hương thơm hay rượu dưới. (Robot M). Nó là các sản phẩm phản ứng động của silicon với các nhóm xi-xy-hô-min tạo ra một mạng lưới ba chiều được kết nối chéo với silicon. BJDZ SiB 174; SThảo CK6A1


có thể được trộn chung với polytrọng tan chất phóng hay giải thể dung dịch thích thích thích thích thích thích như khí hydrocarbon và không có hương thơm hay rượu dưới. có thể được trộn chung với polytrọng tan chất phóng hay giải thể dung dịch thích thích thích thích thích thích như khí hydrocarbon và không có hương thơm hay rượu dưới.


Chính tả Keywords

Dữ liệu kỹ thuật


SCPTB0. CC.Ứng dụng


  • Sản phẩm này có thể được dùng để gia cường thêm chất lấp bông SiB 174; S8861 có thể được dùng làm chất lót bảo vệ cho lớp vỏ để chống lại vết xước, kháng cự cách ly, v. SiB 174; S8861 có thể được dùng làm chất lót bảo vệ cho lớp vỏ để chống lại vết xước, kháng cự cách ly, v. SiB 174; S8861 có thể được dùng làm chất lót bảo vệ cho lớp vỏ để chống lại vết xước, kháng cự cách ly, v. của chất silicC nhạy cảm với SiB 174; S8861 có thể được dùng làm chất lót bảo vệ cho lớp vỏ để chống lại vết xước, kháng cự cách ly, v. SiB 174; S8861 có thể được dùng làm chất lót bảo vệ cho lớp vỏ để chống lại vết xước, kháng cự cách ly, v.


  • SiB 444; S8861 có thể được dùng làm chất nhờn
Đóng gói và Storage


  • SiB'174; S8861 is provided in 25Kg fiun drum.


  • In the unpened original Container SiB 174; S8861 has a shelterday day day of 18 months in a dry and cool place.


Mẫu? Diễn? Đánh? Kỹ?
Truyền: Mảnh sống tưởng tượng Hoa
Chính tả Keywords