Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Fumed Silica

Fumed Silica

Fumed silica được dùng làm chất khuếch đại tan tan chứ, điều chỉnh độ sệt và các tính chất cơ khí.


Silica đã bổ nhiệm RTV, nbsp; Keo dán miếng nhựa có thể được tô màu bất cứ màu nào thích, và điều này thường được yêu cầu bởi vì lớp silicon đã được chữa không thể sơn được. Các sắc tố điển hình là CO2, đen carbon, và một lượng lớn các Oxide, sắc tố, Sulates, v.


SiB cung cấp cả silicon hun khói từ thủy Phi và thủy Phi.


SCPTB0. CC.