Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Oh Silicon Polymer

Oh Silicon Polymer

Các cột trụ cơ bản của chất phơi biển silicon là chất cyclic và Polymer. This is thường represented by Silanol end-capedd PolyDimethyltyloxane. (


) Mô-OH) tập hợp chất siliconet đã bị loại bỏ là cơ sở cho việc chế tạo một thành phần, chất ẩm curing RTV cấu trúc chậu bông , và hai thành phần, chất Ngưng hấp dẫn RTV chất silicone. Khẩu hiệu


Chất lượng hữu cơ bệ phóng xạ có sẵn trong một loạt các chất rữa hình rộng.


OH Silicone Polymer


SiB 174; F10 OH Polymer là trung tâm và chất lỏng đặc biệt silanol chấm dứt chất lỏng 750~100,000 CST. The, yeah; Những chất có hàm trong silicon được đề nghị để phát triển hệ thống RTV loại có chứa chất gia cố và khuếch đại.


OH Silico Polymer F470 có thể chữa bằng các nhà thập phân bình thường như alkaloxy silanes , acetoxy silanes, oxime silanes và enoxy silanes kết nối với chuyên gia ca-vệ. Các thuộc tính khác của polycyclic silicon được liệt kê như sau: trên:


SCPTB0. CCCOPTB1. CC.