Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Thủy thủ âm Silane

Thủy thủ âm Silane

Alyoxysilanes phản ứng rất nhanh với nước. chúng thường được dùng để giữ độ ẩm dư trong các chất bôi trơn và chất bám. trên:


SiB 174; PC610 chất phơi khô silane, Vinyltribesoxysilane là máy thu gom ẩm phổ biến nhất, nhờ các môi trường electron của nhóm vinyl, nó phản ứng với hơi ẩm nhanh hơn các loài mía khác, Cho phép nó hoạt động như máy quét giữ ẩm trong sự hiện diện của các loài silanes khác được cấu tạo thành chất kết dính dây kết dính của hệ thống , vận động chéo hay các chất móc nối. Lượng thuốc silane được thêm phụ thuộc vào chất lượng nước trong các thành phần thuốc. Thiệt hại đến


Phòng ngừa chữa trước khi gây đau đớn,

  • Duyệt binh đồng phục cường điệu (

  • ) Hoàn toàn ổn định