Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
SiB Silanes for High performance..

SiB Silanes for High performance..

Kích hoạt chất lao dính silane là các hợp chất hữu cơ hai chức năng của chất silicone that can vai trò kết nối phân tử giữa ma trận Polymer của một kết dính hoặc một chất làm ẩm ướt và mặt đất, cho dù là vô cơ hay hữu cơ. SiB 174; SILANS có thể cải tiến độ dính dính hoặc ẩm ướt đáng kể. SiB 174; SILANS phản ứng hóa học và thúc đẩy leo lên: 1) giữa cơ chế hóa chất làm ẩm hóa và các chất liệu vô cơ trong công thức và/hay (2) giữa cơ sở Polymer và đệm. Khẩu silane có các nhóm


phân tử silane , được kích hoạt bởi phản ứng với ẩm ướt xung quanh. The hydrolysable alxy groups attached to the silion end of the silane are typically either methoxy or ngang. Một khi được kích hoạt (được phun nước), các nhóm silianol kết quả sẽ tụ lại với các chất silianol khác, hay với các nhóm phản ứng trên bề mặt của một vật liệu như SiOH, AIOH, hay các hydroxide. Khả năng kết nối với bề mặt của silane*817 dọ xác định thông thường là do độ tập trung của những nơi đó trên bề mặt. Việc chọn chọn lọc tối ưu cho ứng dụng đòi hỏi phải ứng dụng ứng dụng ứng dụng ứng dụng ứng dụng có ứng dụng hàm thức hoạt động của silane ngon\ 352;39; Nhóm hữu chức của hợp chất Polymer. trên:

Đống silanes có thể được trộn vào một công thức dính hoặc được dùng làm ngòi nổ trên các phương tiện. Cấu trúc và hoạt động của cây cối sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cây cối. Cách hiệu quả nhất để thúc đẩy cam kết là áp dụng silane như một bộ khởi động lên bề mặt, kế tiếp là dụng miếng dán silicone tại


SiSiB Silanes for High Performance Plastic / Filled Plastic


/ sealant. Bằng cách này, chất silane sẽ nằm trên bề mặt và do đó nằm trên giao diện nơi nó có thể làm tăng cường sự kết nối giữa chất polymer và phương diện. Nguyên nhân biến chất silane thường là dung dịch của 0.5-5 theo tỷ lệ silane trong chất cồn hay dung dịch nước/cồn. Họ được lau hay phun trên phương tiện, sau đó dung môi được phép bốc hơi. Trong khi mức độ tập trung cần thiết cho một ứng dụng cụ thể có thể thay đổi, một phần trăm (1=)) dựa vào nội dung nhựa thông thường được khuyến cáo là một điểm khởi đầu tốt. Hiệu ứng với các loại lọc khác nhau SCPTB0. CCTrước khi được thêm vào các chất liệu hữu cơ, có ba phương pháp chung để xử lý bề mặt các chất liệu vô cơ trước khi chúng được thêm vào. (

) Wet Method

sisib-silanes-for-high-performance-plastic-filled-plastic.jpg


Bằng cách trộn đám nhầy của những chất vô cơ trong một chất lỏng của tơ kịp của chất móc nối silane, một cách điều trị bề mặt hoàn hảo và chính xác của chất vô cơ được lấy ra. (


) Bài A A cao kéo, tốc độ cao, máy trộn được dùng để phân tán chất

dính tơ silane


thành các chất liệu vô cơ thể. The silane is generally application either ngăn nắp or as a concentrated solution. So với ẩm ướt, thì Khô theo thuật thường được ưu tiên cho việc sản xuất lớn, điều trị một lượng lớn chất liệu trong một thời gian ngắn tương đối và tạo ra ít chất thải hỗn hợp. Tuy nhiên, việc điều trị bằng phương pháp này sẽ khó hơn. (

) Bài Hơi thô c ủa Phun chất nối silane trên chất lấp lánh nhiệt độ cao vừa được lấy ra khỏi lò. Phương pháp có thể bỏ qua thủ tục khô và làm đơn giản quá trình, nhưng phải chú ý đến sự hoàn hảo và đốt cháy.


Truyền: SiB Silanes for High performance..