Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Thuốc Lừa Name

Thuốc Lừa Name

Nhiều dải lụa Sik-alkaloxy đã được dùng làm thành phần trong hệ thống xúc động Ziegler-Natta. Nhà tổ chức


Phân biệt chất siline có tổ chức hữu cơ phân biệt cấu trúc KHoxy silane được sử dụng tùy thuộc vào chất xúc tác chính xác và loại polypropyl đang được sản xuất. Các chất hữu cơ, như cyclophyl, cyclophpentyl, So-ti, isobutl và phenyl, là một trong những nhóm hữu cơ gắn liền với silicon. The alxy groups are both methoxy or ngang with one, two, or three alxy groups on the silane Phân tử. Khẩu hiệu


Danh sách này hiển thị tất cả các nhà tài trợ silane có mặt buôn bán của SILICON.


SCPTB0. CCSiB 174; Silane Donors Benefits:

  • Tăng sản lượng Polymer cho từng Robot chất xúc tác.

  • Tăng chất isotu của chất polypropylene.

  • Hiển thị trọng lượng phân tán phân dạng phân tán phân dạng phân loại polymer.


Silane_Donors_For_Olefin_Polymerisation.jpg