Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.

Chính sách chất

Chính sách chất
Trung tâm khách
Trung tâm khách

Chúng tôi coi việc kiểm soát chất lượng là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, để cung cấp sản phẩm ổn định và chất lượng cao.


Chất lượng hảo hạng
Chất lượng hảo hạng

Chúng tôi có cơ sở sản xuất hoàn hảo, thiết bị kiểm tra chính xác và xưởng lớn. Cùng lúc đó, chúng tôi phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng nguyên bản của mình và thực hiện một kiểm tra đầy đủ với tư cách của khách hàng.


Gói vuông
Gói vuông

Tất cả các nhà máy của chúng tôi đã được chứng nhận bởi ISO9010, chúng tôi thực hiện kiểm tra chất lượng của mỗi cơ sở và kiểm tra Sản phẩm. Để đảm bảo một sản phẩm có chất lượng cao nhất, chúng tôi sử dụng các phép kiểm tra quá trình nâng cao để tránh biến đổi.


Giải pháp đáng tin
Giải pháp đáng tin

Chúng tôi cũng hướng dẫn huấn luyện về cung cấp bảo hiểm chất lượng cho mọi nhân viên, và nỗ lực nâng cao s ự nhận thức về chất lượng của sản phẩm.


Biến cố liên tục
Biến cố liên tục

Tất cả những yếu tố này đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến mức độ kiểm soát chất lượng để đáp ứng hay thậm chí vượt qua yêu cầu của khách hàng.


Giấy

Chính sách chất