Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
SiB 174; S8805
SiB 174; S8805

Chất methylamine, biến chất

SiB 174; S78805 là một xi-phenyl polybệ phóng xạ. Nó có độ kháng cự cao nhiệt độ rất tốt.


SiB 174; S8805

Dữ liệu kỹ thuật


SCPTB0. CC.


Ứng dụng
Đóng gói và Storage


  • SIB'174; S8805 có khả năng chịu nhiệt của silicone () được cung cấp trong một cái trống thép 200Kg.


  • In the unpened original Container, SIB 174; S78805 có một chuỗi cửa hàng dài trong 12 tháng ở một nơi khô và mát.


Mẫu? Diễn? Đánh? Kỹ?
Truyền: Mảnh sống tưởng tượng Hoa
SiB 174; S8805