Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Bằng cách dùng: comQuery (the "trích;Site/ Quot;) Bạn đồng ý lưu giữ, xử lý, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân như đã mô tả trong chính sách bảo mật này.


collection


Bạn có thể duyệt qua trang web này mà không cung cấp thông tin cá nhân nào về bạn. Tuy nhiên, để nhận thông báo, cập nhật hay yêu cầu thông tin thêm về: chúng tôi có thể thu thập thông tin sau đây: tên

, thông tin liên lạc, địa chỉ email, công ty và ID người dùng; thư từ hay cho chúng tôi; bất kỳ thông tin nào anh chọn cung cấp; và các thông tin khác từ giao tiếp của bạn với website, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính và kết nối, thống kê về các trang web, giao thông đến và từ dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin thông thường trên mạng.

Nếu các vị chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, các vị đồng ý chuyển giao và lưu thông tin đó trên các máy chủ nằm vùng tại Mỹ.Dùng


Chúng tôi có thể gửi email về tiếp tục giao tiếp, sản phẩm mới, cập nhật dịch vụ, vấn đề rắc rối, tùy chỉnh pin theo yêu cầu của các bạn. (phân biệt


Chúng tôi hạ GIHUYĐộ;39; t bán hay thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ người nào khác vì mục đích thị trường mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp luật, áp dụng các chính sách, đáp ứng yêu cầu về việc đăng tải hay bất cứ nội dung nào khác vi phạm các giao thức và trói buộc;39; quyền hay bảo vệ mọi người và mọi người Quyền, tài s ản hay an toàn. Thông tin sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh, như các cơ quan thí nghiệm, người bảo trợ. Khi chúng tôi lên kế hoạch chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ yêu cầu một tổ hợp mới làm theo chính sách bảo mật này đối với thông tin của bạn.Truy cập


Bạn có thể truy cập hay cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi tại website. chúng tôi coi thông tin như một tài sản cần được bảo vệ và sử dụng rất nhiều công cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn khỏi việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, như các bạn có thể biết, người thứ ba có thể lén chặn hay truy cập đường truyền hay giao thông cá nhân. Vì vậy, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên mong đợi rằng thông tin cá nhân hay thông tin cá nhân sẽ luôn được giữ kín.


Chúng ta có thể bất cứ lúc nào cập nhật chính sách này bằng cách gửi các điều khoản mới vào trang này. Mọi điều khoản đã sửa đổi sẽ tự động có hiệu quả 30s sau khi họ được đăng lên trang web lần đầu. Nếu có câu hỏi về chính sách này, hãy gửi email cho chúng tôi.Chúng ta có thể bất cứ lúc nào cập nhật chính sách này bằng cách gửi các điều khoản mới vào trang này. Mọi điều khoản đã sửa đổi sẽ tự động có hiệu quả 30s sau khi họ được đăng lên trang web lần đầu. Nếu có câu hỏi về chính sách này, hãy gửi email cho chúng tôi.