Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Biên dịch Silane

Biên dịch Silane

SiB hữu hiệu hóa alxysilanes có thể phản ứng với chất lượng hữu cơ để kết nối tế bào ba-xy-xin vào xương sống của Polymer. Khẩu silane có thể phản ứng với hơi ẩm để kết nối ngang dải lụa thành một cấu trúc ba chiều ổn định. Cơ chế này có thể được dùng để kết nối các loại chất dẻo, đặc biệt là polyylene và các loại nhựa hữu cơ khác, như thuốc đông và Polyurethane, để tạo ra độ bền vững, chống nước và sức nóng cho sơn, lớp vỏ cây


và chất dính.silane_crosslinkers_figure_1.png