Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Mô- đun biểu tượng

Mô- đun biểu tượng

Giống mô phỏng Silicon là một loại hỗn hợp giúp phân hủy hai hay nhiều thành phần khác nhau tạo nên mô phỏng ổn định. It is based on silicon polyother structure, generally known as PEG/PPG-X/Y Dimengu. So với một số mô phỏng w/o hữu cơ, mô phỏng bằng silicon thường trong suốt với chất lỏng trong mờ và không cần sáp để ổn định mô phỏng.


SiB Silicoes đề nghị một mô phỏng bằng silicon với hỗn hợp polyester, nơi các phân khúc polyđậu được gắn liền với xương xương silicone. Với cấu trúc này, các chuỗi nhà hô hấp cũng có thể được thêm vào để tăng tương ứng với các loại dầu hữu cơ, ví dụ như: PEG-10 Dimexione (SiB 1742; PC19592), cyclacapellcất (và) PEG/ PPG-18 Dimexione (SiB 1744; PC1987), Cetyl PEG/PPG/1 Dimethylone (SiB), PCSIB 19520), Lauril PEG-9 polytrọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng phẩm Dimethyltrytylyl Dimethytylone (SiB; PCB9521-Dimethytylone).


mô phỏng Silicon được dùng trong một dải kính lớn; như chăm sóc cá nhân ứng dụng như mỹ phẩm màu, chăm sóc da, tẩy rửa mặt trời và tiêu diệt khử mùi. trên:


Nó có rất nhiều lợi thế: một mô phỏng W/Si và W/O hảo hạng, dễ phỏng phỏng, nhiệt độ hoạt động thấp, cảm giác da mịn màng và không dính phải, một mô phỏng tốt cho dầu silicon và dầu không phải silicon, không-ion để tăng độ hòa hợp, khả năng phân tán chất bột rất tốt, hiệu quả ở mức độ thấp và độ tương thích với các thành phần khác.


SCPTB0. CC.