Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
SiB SILANE for CrossLincoln PE

SiB SILANE for CrossLincoln PE

Các phản ứng đầu tiên trong việc kết nối chéo polythylene.


SiSiB SILANE for Crosslinking PEPOR SILANE SILAB SIB Ê444; PC610 () Vinylterthoxysilane ) được dùng cho việc kết nối ngang nhau silane và sản xuất các hợp chất polyolen vượt trội. Silane SiB 174; PC5861 (n-Hexadactyletoxysilane) được dùng làm máy quét sạch n ước và cản tháo trước. Chúng có thể tăng cường thời gian bán kính cũng như an toàn trong việc xử lý và xử lý các hợp chất dính bùn.


MULl-ComponeNT SILANE SIB PC6610xxxxxx bào thai hoàn toàn được ghép với hệ thống đa thành hàm chứa peroxide, chất xúc tác và các chất dẫn.


SCPTB0. CC


SCPTB1. C.


SiB cũng cung cấp DRY SILANE, giống hệt Monosil, trừ việc thay vì dùng chất nhờn SIMPs, silane, Đã khởi động, và xúc tác được hấp thụ thành một chất liệu porous (typically polypropene, etylene-vinyl acetate (EVA), polythylenen cao hay có mật độ thấp). Các bậc thầy phía Đông, đều có thể cung cấp với các khớp trống khác nhau trong phạm vi U2-77. Công nghệ khô silane có thể được dùng cho một loạt các loại LDPE và LLDTE. SCPTB2. CC


SCPTB3. CC.Truyền: SiB SILANE for CrossLincoln PE